Larq porządkuje grupę kapitałową i kumuluje gotówkę

Spółka pracuje obecnie nad nową strategią inwestycyjną. W portfelu ma dwie ciekawe firmy

źródło: spółka

 
Giełdowy fundusz Larq w ostatnim czasie przedstawił inwestorom kilka pozytywnych informacji. Jest szansa, że w sposób istotny zmieniają one jego sytuacje majątkową. Emitent ma szansę wreszcie wydobyć się z wcześniejszych problemów finansowo-prawnych. To wszystko może być ciekawe dla inwestorów w kontekście relatywnie niedużej wyceny rynkowej spółki na GPW, która wynosi aktualnie 29 mln zł.

źródło: stooq.pl

Ostatnie informacje ze spółki

Pod koniec kwietnia Larq Growth Fund 1 FIZ (kontrolowany przez Larq Fund Management, w którym to giełdowy Larq posiada 100 % udziałów) zdecydował się zbyć wraz z innymi podmiotami swoje akcje Brand 24. Chodzi o ponad 28 % pakiet walorów Brand 24 należący do Emitenta o wartości blisko 21 mln zł brutto. Dodatkowo byli już akcjonariusze (Larq Growth Fund 1 FIZ, UNFOLD.VC ASI, Michał Sadowski oraz Piotr Wierzejewski) zagwarantowali sobie opcję earn-out o łącznej wysokości 3 mln USD, płatną w dwóch równych transzach do 31 grudnia 2024 roku (transza 1) oraz po upływie 18 miesięcy od podpisania umowy (transza 2).
 
Co ważne, kilka dni temu inna giełdowa firma Nextbike Polska zawarła porozumienie zakładające zakończenie sporów z Larq oraz Larq Growth Fund. W efekcie Larq Growth Fund sprzedał wszystkie posiadane walory spółki Nextbike na rzecz Tier Mobility za prawie 3 mln zł (wliczając płatność za papiery oraz płatność za polubowne rozwiązanie sporu).
 
Innym niedawnym sukcesem Emitenta było wygaszenie sądowych roszczeń ze strony Alior Banku na kwotę ponad 26 mln zł. Ostatecznie kosztowało to giełdową spółkę blisko 6 mln zł, które zapłacono na rzecz banku. Ten ruch pozwolił za to firmie Larq uwolnić hipoteki na posiadanych nieruchomościach o wartości 9 mln zł.

Zarząd spodziewa się poprawy wyników

Wspomniane operacje będą miały korzystny wpływ na przyszłe wyniki finansowe funduszu. „Dzięki temu rozwiązaliśmy wcześniej utworzoną rezerwę na kwotę około 3,5 mln zł, co w sumie sprawia, że spodziewamy się pozytywnego wpływu na przyszły wynik finansowy w 2 kwartale 2024 roku w wysokości blisko 6,5 mln zł. Jest to kontynuacja trendu polepszających się wyników Larq obserwowana począwszy od 2023 roku i chcemy ją utrzymać” – ocenił Wojciech Byj, prezes giełdowej spółki.

Dodał on, że grupa jest w trakcie porządkowania i upraszczania swoich struktur, a zarząd pracuje nad nową strategią inwestycyjną. Intencją Emitenta jest utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej, aby jak największa część pozyskanych środków pracowała w ramach reinwestycji.

Synergic i Youlead nadziejami funduszu

W portfelu inwestycyjnym funduszu Larq wciąż pozostają dwie inne firmy. Pierwszą z nich jest Synergic (100 % kapitału), który działa w obszarze reklamy zewnętrznej, a drugą Youlead (pakiet blisko 48 % udziałów), która posiada zaawansowane narzędzie do automatyzacji procesów marketingowych i sprzedażowych w firmach z wielu branż.
 
Synergic wypracował w 2023 roku 27 mln zł przychodów i miał 4,5 mln zł zysku EBITDA. Co ważne, spółka zawarła umowę z Nextbike regulującą warunki współpracy. Oba podmioty będą współpracować przy udostępnieniu i komercjalizacji powierzchni reklamowej, w którą wyposażona jest flota rowerów Nextbike. To może oznaczać, że przy wypracowywanych i powtarzalnych wynikach wycena firmy zależnej może być dość istotna na tle bieżącej kapitalizacji funduszu Larq (29 mln zł).
 
Drugim aktywem w portfelu jest Youlead, który w samym 1 kwartale tego roku miał 1 mln zł sprzedaży i 0,3 mln zysku EBITDA. W ujęciu rocznym dałoby to odpowiednio 4 mln zł przychodów i ponad 1 mln zł zysku EBITDA.

„W naszej strategii rozważamy zarówno dofinansowanie tych spółek, jak również ich sprzedaż. Nie jesteśmy funduszem o określonym horyzoncie czasowym, stąd możemy elastycznie podchodzić do utrzymywania aktywów w portfelu” – komentuje prezes Byj.

Podsumowanie:

Wiele wskazuje, że giełdowy Larq najgorsze ma już za sobą. Ze sprzedaży akcji Brand24 i Nextbike pozyskała prawie 30 mln zł. Emitent uporządkował wiele prawnych zaszłości i może teraz skupić się nad nową strategią. Na razie Larq nie powiedział nic o wypłacie potencjalnej dywidendy. Dlatego ten scenariusz obecnie jest raczej mniej prawdopodobny.

Pozytywny impuls powinna przynieść publikacja raportu finansowego Emitenta za 1 półrocze. Można założyć, że ujęte tam już będą w większości wspomniane transakcje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Należy też wypatrywać nowych informacji związanych z firmą Synergic, gdzie może kryć się spora nierozpoznana wartość dla akcjonariuszy Larq
 
 
Ps. Po więcej rynkowych inspiracji zapraszamy do naszej grupy na FB: Giełdowe okazje – GPW / NewConnect.

Obserwuj nas również na Instagramie: https://www.instagram.com/toppicks.pl/Powyższy wpis jest prywatną opinią autora i żadnym stopniu nie stanowi „rekomendacji” inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Więcej w zakładce O MNIE.

Dołącz do dyskusji